วิกิคำคม:หน้าลองเขียน

วิกิคำคม:หน้าลองเขียน moved to Wikiquote:หน้าลองเขียน#

                       #ผู้ใหม่หัดเขียน ต้องใช้ความเพียรมิได้เรียนมา.
                #ถวายความเคารพ แด่วิญูญููชน ผู้ร้ทั้งหลาย
                                                #ผู้ใหม่หัดเขียน