วิกิคำคม:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้ง/B20180

เนื่องด้วยกระผม ผู้ใช้:B20180 ได้รับการมอบหมายหน้าที่ในการเป็นผู้ดูแลระบบในโครงการวิกิคำคมในช่วงก่อนหน้า และได้รับการแนะนำจากทางวิกิพีเดียภาษาไทย ให้มาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้งในโครงการวิกิคำคม โดยมีความมุ่งหวังให้โครงการดังกล่าวนี้เติบโตต่อไปอย่างสร้างสรรค์ กระผมจึงได้เสนอการมอบสิทธิ์การเป็นผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้งสำหรับโครงการดังกล่าวนี้ --B20180 (พูดคุย) 14:50, 7 มีนาคม 2555 (ICT)

การปิดการลงคะแนน อาจพิจารณาในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนครบ 20 เสียง หรือเมื่อถึงช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม

คำถาม/อภิปราย

สนับสนุน

 1.   เห็นด้วย --taweethaも (พูดคุย) 12:58, 13 มีนาคม 2555 (ICT)
 2.   เห็นด้วย --Panyatham 17:22, 13 มีนาคม 2555 (ICT)
 3.   เห็นด้วย ในโครงการสมควรมีผู้ดูแลที่ถาวรเพื่อพัฒนาและบำรุงรักษา และเห็นด้วยกับการแต่งตั้งคุณ B20180 เป็นผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้งทั้งจากการทำหน้าที่และผลงานครับ --N.M. (พูดคุย) 19:00, 13 มีนาคม 2555 (ICT)
 4.   เห็นด้วย thqulux (พูดคุย) 19:58, 13 มีนาคม 2555 (ICT)
 5.   เห็นด้วย --Setawut (พูดคุย) 14:42, 14 มีนาคม 2555 (ICT)
 6.   เห็นด้วย --เจ้าสำนักวัดสิ้นศรัทธาธรรม (พูดคุย) 16:08, 14 มีนาคม 2555 (ICT)
 7.   เห็นด้วย --AanonKK (พูดคุย) 21:22, 15 มีนาคม 2555 (ICT)
 8.   เห็นด้วย --Octahedron80 (พูดคุย) 09:40, 16 มีนาคม 2555 (ICT)
 9.   เห็นด้วย --Sasakubo1717 (พูดคุย) 13:14, 20 มีนาคม 2555 (ICT)
 10.   เห็นด้วย --Lerdsuwa (พูดคุย) 01:30, 1 เมษายน 2555 (ICT)
 11.   เห็นด้วย --Sawasdeeee (พูดคุย) 15:36, 1 เมษายน 2555 (ICT)
 12.   เห็นด้วย --Aristitleism (พูดคุย) 15:48, 1 เมษายน 2555 (ICT)
 13.   เห็นด้วย --Potapt (พูดคุย) 16:03, 1 เมษายน 2555 (ICT)
 14.   เห็นด้วย - - Love Krittaya (พูดคุย) 16:29, 1 เมษายน 2555 (ICT)
 15.   เห็นด้วย --G(x) (พูดคุย) 23:33, 1 เมษายน 2555 (ICT)
 16.   เห็นด้วย --Ponpan (พูดคุย) 07:12, 2 เมษายน 2555 (ICT)
 17.   เห็นด้วย --Nongbellss (พูดคุย) 12:58, 2 เมษายน 2555 (ICT)
 18.   เห็นด้วย --Tinuviel (พูดคุย) 15:38, 2 เมษายน 2555 (ICT)

เป็นกลาง

คัดค้าน

ดูเพิ่ม

Result

Hello, per the guideline in m:bureaucrat page, I think there's no need for bureaucrat role yet in this project. I'm granting B20180 adminship instead to continue the work here. When in the future there are more contributors who have become admin in this project, B20180 may request for bureaucrat role again. Thanks. Bennylin (พูดคุย) 23:46, 19 พฤษภาคม 2555 (ICT)

Thank you sir. --B20180 (พูดคุย) 10:50, 20 พฤษภาคม 2555 (ICT)