วินทร์ เลียววาริณ

วินทร์ เลียววาริณ (ชื่อเกิด สมชัย เลี้ยววาริณ) เกิดปี พ.ศ. 2499 ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2556 และเป็นนักเขียนที่ได้รับรางวัลซีไรต์ ถึง 2 ครั้ง คือ เมื่อปี พ.ศ. 2540 (ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน) และเมื่อปี พ.ศ. 2542 (สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน) โดยก่อนหน้าที่จะมาเป็นนักเขียน เขาทำงานด้านออกแบบมาก่อน คือเป็นสถาปนิก นักตกแต่งภายใน นักออกแบบกราฟิก และนักโฆษณา

คำคม แก้ไข

  • พื้นที่สมองมีจำกัดเกินกว่าที่จะเสียไปจดจำเรื่องไม่ดีของคนอื่น

จากเรื่อง อาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก

  • ไม่มีสุขใดถาวร และทุกข์ใดคงอยู่ตลอดกาล เมื่อมองโลกด้านที่สวยงาม ก็จะพบว่าแม้ในหุบเหวที่ดำมืดก็ยังมีแสงสว่าง

จากเรื่อง อาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก

  • อย่าให้คนอื่นใช้ชีวิตให้คุณ

จากเรื่อง อาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก

  • ไม่มีอุปสรรคใดในโลกที่ขวางปัญญาบวกความอดทน

จากเรื่อง อาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก

  • อย่าให้อายุตัวเลขหยุดความเป็นเด็กในตัวคุณ

จากเรื่อง อาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ