วิลเลียม เชกสเปียร์

นักประพันธ์บทและกลอน

วิลเลียม เชกสเปียร์ (รับศีล 26 เมษายน ค.ศ. 1564 - 23 เมษายน ค.ศ. 1616) เป็นกวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ

Shakespeare Portrait Comparisons 2.JPG

คำคมแก้ไข

  • โลกทั้งใบคือเวที หญิง ชายเปรียบเป็นผู้เล่น  เมื่อเล่นก็ต้องมีทั้งทางเข้าและทางออก   คนๆนึงสามารถเล่นได้หลายบทบาทในชีวิตของเขา