ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม (15 กันยายน พ.ศ. 2494 - ) เป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในรัฐบาลปัจจุบัน หัวหน้าคณะร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ, ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ, นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร และอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

วาทะเด็ด แก้ไข

  • เมื่อรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นในตอนนั้น แม่น้ำทุกสายก็จะพ้นสภาพไปหมด รวมถึงสภาขับเคลื่อนปฏิรูปฯ ที่จะพ้นไปตั้งแต่มีการเปิดสภาครั้งแรก

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ