วีรชัย เฟ้นดี้

คำคมแก้ไข

  • เนื่องจาก สนช.ไม่ได้มาจากเสียงประชาชน ดังนั้นเห็นว่า สนช.จึงไม่มีความชอบธรรมในการพิจารณา[1]

อ้างอิงแก้ไข