มนุษย์จำพวกที่เห็นแก่ตัวจนเกินไปยังเที่ยวอยู่ในโลกหลายสิบเปอร์เซนต์นักตราบใดที่ประเทศยังเต็มไปด้วยมนุษย์จำพวกนี้ ตราบนั้นเรื่องสกปรกเหล่านี้จะหมดสิ้นไปไม่ได้

จาก มารมนุษย์ ข้อเขียนของ ศรีบูรพา (พิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชน)