สมิทธิ์ อารยะสกุล

นายแพทย์สมิทธิ์ อารยะสกุล (โอ๊ค) เกิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน ค.ศ. 1980 จบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาแล้วจึงเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1 จากนั้นก็ศึกษาต่อปริญญาโท ทางด้านตจวิทยา(ผิวหนัง) ที่ศูนย์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Smith Arrayasagul.jpg

คำคมแก้ไข

  ผมไม่เคยสนใจในเรื่องการพูดลับหลัง

เพราะผมโดนพูดลับหลังมาตลอดเวลาอยู่แล้ว เพราะผมชิน

ถ้าเราตัดสินใจที่จะอยู่ข้างหน้า มันก็จะมีคนที่อยู่ข้างหลัง

พร้อมวิจารณ์คนที่อยู่ข้างหน้าอยู่แล้ว

ผมถือคติว่า ถ้าเขาไม่ได้เดินมาพูดกับเราตรง ๆ

อันนี้ก็ถือว่า เขาไม่ได้พูด เพราะไม่รู้ว่า

มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า

 
ให้สัมภาษณ์ในรายการที่นี่หมอชิต วันที่ 6 ตุลาคม 2013

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ