สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

อดีตพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 (อังกฤษ: Elizabeth II; Elizabeth Alexandra Mary เอลิซาเบธ อะเล็กซานดรา แมรี; ประสูติ 21 เมษายน พ.ศ. 2469) เป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของรัฐอธิปไตยสิบหกรัฐซึ่งเรียกว่าอาณาจักรในเครือจักรภพ

Elizabeth II greets NASA GSFC employees, May 8, 2007 edit.jpg

วาทะเด็ดแก้ไข

  • ความโศกาอาดูร คือ ราคาที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งความรัก