สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

อดีตพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 (อังกฤษ: Elizabeth II; Elizabeth Alexandra Mary เอลิซาเบธ อะเล็กซานดรา แมรี; 21 เมษายน พ.ศ. 2469 – 8 กันยายน พ.ศ. 2565) เป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของรัฐอธิปไตยสิบหกรัฐซึ่งเรียกว่าอาณาจักรในเครือจักรภพ

วาทะเด็ด แก้ไข

  • ความโศกาอาดูร คือ ราคาที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งความรัก