สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

สมเด็จพระราชินีนาถแห่งสหราชอาณาจักร ครองราชย์ตั้งแต่ ค.ศ. 1952 ถึง 2022

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 (อังกฤษ: Elizabeth II; Elizabeth Alexandra Mary เอลิซาเบธ อะเล็กซานดรา แมรี; 21 เมษายน พ.ศ. 2469 – 8 กันยายน พ.ศ. 2565) เป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของรัฐอธิปไตยสิบหกรัฐซึ่งเรียกว่าอาณาจักรในเครือจักรภพ

สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของเราจะไม่ถูกมองข้าม และต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่เราจะได้ไม่สร้างอนุสาวรีย์ให้กับเยาวชนของเราที่เสียชีวิตอีกต่อไป

วาทะเด็ด

แก้ไข
  • ความโศกาอาดูร คือ ราคาที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งความรัก