สาคร สุขศรีวงศ์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ อาจารย์พิเศษ ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์กับเว็ปไซต์ eFinanceThai.com ในคอลัมน์ Management's Lifestyle ต่อข้อซักถามในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การสอนหนังสือ และความสำเร็จ

คำพูด แก้ไข

  • "ผมรักในการเป็นครู"
  • "การสอนหนังสือเป็นกิจกรรมเหมือนการพักผ่อนอย่างหนึ่ง การที่เราได้นำความรู้ และประสบการณ์ของเราไปถ่ายทอดให้กับคนที่เขาจำเป็นต้องนำความรู้เหล่านั้นไปใช้ เพราะฉะนั้นเวลาที่เหนื่อยยังไงก็แล้วแต่ บางครั้งเวลาไปสอนก็ไม่ได้ทานข้าว เนื่องจากอาจจะติดประชุม แต่พอได้ไปสอนก็ไม่ได้คิดอะไร มันเหมือนกับว่าเป็นการได้พักผ่อนไปในตัวด้วย ทำให้เรารู้สึกมีความสุข และยิ่งเห็นพัฒนาการของนิสิตเวลาที่เขาคุยโต้ตอบกับเรา เขาก็มีการพัฒนามากขึ้น มันก็ถือว่าเป็นความสุขของเราอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกัน เวลาที่สอน ก็จะไม่ได้สอนเนื้อหาตามในหนังสือ เพราะผมจะบอกกับนิสิตอยู่เสมอว่า ถ้าสอนตามเนื้อหาในหนังสือ ผมไม่จำเป็นต้องมาสอนก็ได้ คุณไปเปิดหนังสือแล้วก็อ่านเองก็ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะมุ่งเน้นให้เหล่านิสิต เรื่องแรกคือ ประสบการณ์จากการทำงานในชีวิตจริง ส่วนเรื่องที่สองคือ ไม่ว่าเขาจะทำงานในรูปแบบใดก็ตาม เขาจำเป็นจะต้องมีความรับผิดชอบในสังคม มีจริยธรรม และจรรยาบรรณด้วย"
  • "ไม่เคยคิดว่าประสบความสำเร็จเลย อย่างงานที่ผ่าน ๆ มา ถ้ามีความสำเร็จเกิดขึ้น มันก็เป็นเรื่องของงาน ผมถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ มีงานมาเราก็ทำไป ถ้าเกิดว่างานที่เราทำประสบความสำเร็จขึ้นมา เราก็มองว่ามันเป็นเรื่องของงาน เราแค่ก็มีหน้าที่ที่จะทำให้มันต่อเนื่องไปเท่านั้นเอง"
  • "เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยทำบุญไม่ค่อยนึกถึงคนอื่น ผมว่าในที่สุดจะกลายเป็นคนขาดภูมิคุ้มกันอนาคต"