สิ่งที่ซื้อไม่ได้

เงินซื้อนาฬิกาได้ แต่ซื้อเวลาไม่ได้
 เงินซื้อเพื่อนกินได้ แต่ซื้อมิตรภาพไม่ได้
 เงินซื้อยาได้ แต่ซื้อสุขภาพดีไม่ได้
 เงินซื้อบ้านได้ แต่ซื้อครอบครัวอบอุ่นไม่ได้
 เงินซื้อการมีเซ็กส์ได้ แต่ซื้อความรักไม่ได้
 เงินซื้อสิ่งของได้ แต่ซื้อความสุขไม่ได้
  

เงินจึงซื้อมิได้ทุกสิ่ง แต่มนุษย์กลับแสวงหาสิ่งที่ไม่สำคัญนี้ จนลืมหัวใจของตนไป

.......หัวใจ ซึ่งซื้อสิ่งที่เงินไม่มีวันซื้อได้