สุทธิพร บุญช่วย

คำคมแก้ไข

  แรงบันดาลใจ อยู่เบื้องหลังแรงผลักดันในการทำสิ่งที่มุ­่งหวังให้สำเร็จ  
Inspiration in behind motivation

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ