หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล (29 พฤศจิกายน 2485 - ) เป็นพระอนุวงศ์ลำดับที่ 26 ในลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทย (เป็นลำดับที่ 14 ในฝ่ายชาย) รู้จักกันในนามลำลองว่า ท่านมุ้ย ทรงเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้เขียนบท และผู้อำนวยการผลิตภาพยนตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งองค์ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ

วาทะเด็ด

แก้ไข
  • ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน เมื่อเราจากไป ไม่มีใครจำเราได้ แต่จำงานของเราได้