หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ บ้านโคกมน ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ท่านเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่น โปรดปรานมากที่สุด และเป็นพระอริยสงฆ์

คำสอน แก้ไข

  ชีวิตที่เวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ ตามอำนาจกรรมแล้ว อำนาจกิเลสตัณหาก็อาจทำให้ภพชาตินั้นยาวยื้ดเยื้อออกไปอีก ตัวอย่างเช่น ตอนที่หลวงปู่เกิดเป็นไก่ ใจนึกปฎิพัทธ์รักแม่ไก่ ปรารถนาขอให้ได้พบนางแม่ไก่อีก ท่านต้องมาวนเวียนกลับมาเกิดเป็นไก่อีกชาติแล้วชาติเล่า ท่านเล่าว่าแม้พระอาจารย์มั่นเองเมื่อท่านได้ระลึกชาติเห็นภพที่ท่านต้องวนเวียนกลับไปเกิดเป็นสุนัขถึงหมื่นชาติทำให้ท่านบังเกิดความสังเวชถึงกับขออธิฐานเลิกปรารถนาพุทธภูมิ ซึ่งจะต้องบำเพ็ญบารมีต่อไปอีดนับกัปแสนกัลป์ และเร่งรัดความเพียรตัดตรงเข้าสู่พระนิพพานเป็นผลสำเร็จ

พร้อมกับเล่าให้ศิษย์ฟังเรื่องระลึกชาติท่านจะชี้ภัยของการท่องเที่ยว เกิด แก่ เจ็บ ตาย ไปในภพชาติต่างๆให้ฟัง และย้ำเตือนไม่ให้มัวหลง ดีใจ เกิดมานะว่าเป็นคนเก่งกว่าผู้อื่นสำหรับผู้ที่ได้ญาณนี้(บุพเพนิวาสานุสติญาณ หรือ ญาณที่ทำให้ระลึกชาติได้) เพราะบุพเพนิวาสานุสติญาณเป็นเพียงโลกียญาณ หรือญาณของปุถุชน ที่ย่อมเสื่อมได้ หาใช่โลกุตตรญาณหรือญาณของพระอริยเจ้า ไม่เป็นอาสวักขยญาณหรือญาณที่ทำให้กิเลสหมดไป ซึ่งจะถอดถอนกิเลสให้สิ้นไปไม่ได้

 
เรื่อง กฎแห่งกรรม

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ