อดุล จันทรศักดิ์

นายอดุล จันทรศักดิ์ (25 ธันวาคม ค.ศ. 1946 – ปัจจุบัน) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์ บทความ) ค.ศ. 2008 ปัจจุบันเป็นข้าราชการตุลาการ ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก เจ้าของนามปากกา "อัคนี หฤทัย" และ "ธารี"

คำพูดแก้ไข

  • ธรรมาภิบาล จะเกิดโดยใคร คนใดคนหนึ่งไม่ได้ ทุกคนจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน ทั้งองค์กร ธรรมาภิบาลเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตสำนึก

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ