คำพูด แก้ไข

  • การเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา นอกจากไม่ช่วยให้ประเทศไทยพ้นสภาวะวิกฤติ แต่กลับยิ่งซ้ำเติมให้วิกฤติรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งที่มีข้อพิรุธและก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยหลายประการ
  • เป็นความพยายามของฝ่ายจารีตหรืออนุรักษ์นิยมมาโดยตลอดในรัฐบาลที่มาจาก รัฐประหารที่ต้องการลบล้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยของคณะราษฎร ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลว่า ครั้งนี้ หมุดคณะราษฎร จะเป็นชนวนนำไปสู่ความขัดแย้งที่อาจจะทำลายอำนาจเผด็จการอนุรักษ์นิยมก็เป็นได้ แม้ว่าฝ่ายเผด็จการอนุรักษ์นิยมจะมีอำนาจอยู่ในเวลาแต่อย่าชะล่าใจ หรือลำพองในอำนาจเพราะสังคมไทยยุคใหม่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป จึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ไม่ควรจะนิ่งเฉยต่อเรื่องนี้ จะต้องเร่งหาผู้กระทำผิด และนำหมุดคณะราษฎรกลับมาไว้ที่เดิมให้ได้ และหากรัฐบาลยังนิ่งเฉยกลุ่มประชาชนผู้รักประชาธิปไตยก็จะเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องต่อไป[1]
  • กรณีนายเนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล ประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถูกฝ่ายกิจการนิสิต ลงนามความผิดส่งผลอาจต้องพ้นจากการเป็นประธานสภานิสิตฯและอาจต้องพักการเรียนจากคณะรัฐศาสตร์ว่า ท่าทีของผู้บริหารจุฬาฯ ชัดเจนว่าต้องการจะจัดการกับนิสิตที่เห็นต่างหรือต่อต้านขนบธรรมเนียมปฎิบัติที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานทั้งที่เป็นธรรมเนียมที่ไม่สอดคล้องกับวิธีคิดของนักศึกษายุคปัจจุบัน และยังเป็นการสะท้อนถึงความล้าหลังของสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่อย่างจุฬาฯ ขณะที่การเอาผิดกับอาจารย์ที่บีบคอนิสิตกลับไม่มีความคืบหน้าและพยายามจะช่วยเหลือให้พ้นผิดด้วยซ้ำ ทั้ง ๆ ที่เหตุการณ์ใช้ความรุนแรงกับนิสิตเป็นการทำลายชื่อเสียงของจุฬาฯมากกว่า[2]

อ้างอิง แก้ไข