อภิญญา สกุลเจริญสุข

อภิญญา สกุลเจริญสุข (ชื่อเล่น: สายป่าน) เกิดวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 เป็นบุตรสาวของ นาย วิเชียร และ นาง เพ็ญแข สกุลเจริญสุข มีน้องสาว คือ จริยา สกุลเจริญสุข(แพร) คุณพ่อกับคุณลุงหุ้นกันเปิดร้านอาหารที่สวีเดนเข้าศึกษาระดับอนุบาล-ประถมฯ จากร.ร.ชินวร ระดับมัธยมต้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ระดับมัธยมปลาย ร.ร. เซนต์เทเรซา(ม.4 แล้วดร็อป) ไอบีเอส 3 (Interkids Bilinguall School) เคยศึกษาที่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาที่ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสม 3.27

คำคมแก้ไข

  ถ้าไม่ปล่อยมือจากอดีต แล้วจะเอามือที่ไหนไปคว้าอนาคต  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข