อรรณพ ทองบริสุทธิ์

อรรณพ ทองบริสุทธิ์ (ชื่อเล่น: ปอ) เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2536 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีน้องชาย 2 คนชื่อธิติ ทองบริสุทธิ์ (ป่าน) กับน้องปาล์ม จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาลที่โรงเรียนมะนะศึกษา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ , ระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์, สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมารีย์วิทยา โรงเรียนประจำในจังหวัดนครราชสีมา ในปีการศึกษา 2554 โดยระหว่างศึกษาชั้นมัธยมนี้เขาได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมวิทยาศาสตร์ รองประธานนักเรียน นักเรียนดีเด่นวันพ่อสายมัธยม และชนะเลิศบทกลอนวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2548 นอกจากนี้ยังเป็นพิธีกรในกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมแสดงละครของโรงเรียน เคยสอบติดระดับปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำคมแก้ไข

  เมื่อใดที่คุณไม่ให้เกียรติผู้อื่น คุณก็จะไม่มีเกียรติในสายตาคนอื่นเช่นกัน