อรุณี กาสยานนท์

คำพูดแก้ไข

  • อำนาจของกลุ่มอนุรักษ์นิยมในปัจจุบัน ไม่ใช่อำนาจจากปลายกระบอกปืนเพียงอย่างเดียว แต่เปลี่ยนผ่านเป็นอำนาจการบังคับใช้กฎหมาย เห็นได้ชัดจากที่รัฐดำเนินคดีกับประชาชน ในทุกๆช่องทาง