อับราฮัม ลินคอล์น

อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

อับราฮัม ลินคอล์น (Abraham Lincoln) ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐ

  • The true rule, in determining to embrace, or reject any thing, is not whether it have any evil in it; but whether it have more of evil, than of good. There are few things wholly evil, or wholly good.Almost everything, especially of governmental policy, is an inseparable compound of the two; so that our best judgment of the preponderance between them is continually demanded. (กฎที่แท้จริง ในการตัดสินใจว่าจะเลือกรับหรือไม่รับอะไรก็ตาม ไม่ใช่เพียงเพราะว่า "มันไม่ดี" แต่ต้องดูว่า "ส่วนที่ไม่ดี" นั้น มากกว่า"ส่วนที่ดี"หรือเปล่า "จุดที่ดี"หรือ"ไม่ดี"มีกี่จุด กฏนี้ใช้ได้กับทุกอย่าง โดยเฉพาะนโยบายรัฐบาล ทุกอย่างประกอบด้วยสององค์ประกอบที่แยกกันไม่ออก เพราะฉะนั้นเราก็ต้องชั่งน้ำหนักเอาเอง)
Abraham Lincoln head on shoulders photo portrait.jpg
  • I am a slow walker, but I never walk back. (ข้าพเจ้าเป็นคนเดินช้า แต่ไม่เคยเดินถอยหลัง)
  • It is better to stay silent and let people think you are an idiot than to open your mouth and remove all doubt. (การเงียบแล้วปล่อยให้ใคร ๆ คิดว่าเราโง่ ดีกว่าเปิดปากแล้วข้อสงสัยกระจ่าง) (ตรงตามสุภาษิตไทย "พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง")
  • If I had six hours to chop down a tree, I'd spend the first four hours sharpening the axe. (ถ้าข้าพเจ้ามีเวลา 6 ชั่วโมงในการตัดต้นไม้ จะเอา 4 ชั่วโมงไว้ ลับขวาน)
  • Be sure you put your feet in the right place, then stand firm. (เมื่อแน่ใจว่ายืนอยู่ในที่ ๆ ถูก ต้องยืนให้มั่น)

  • Perhaps a man's character is like a tree, and his reputation like its character: the shadow is what we think of it, the tree is the real thing. (ถ้าเปรียบคนกับต้นไม้ ชื่อเสียงเหมือนกับรูปลักษณ์ต้นไม้ "เงา" คือสิ่งที่ทำให้เรานึกถึงต้นไม้ แต่"ต้นไม้" คือ "สิ่งที่แท้จริง")
  • When I do good, I feel good. When I do bad, I feel bad. That's my religion. (เมื่อข้าพเจ้าทำดี ข้าพเจ้าจะรู้สึกดี เมื่อทำเลว ก็จะรู้สึกไม่ดี นั่นแหละ ศาสนาของข้าพเจ้า)
  • You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today. (เราไม่สามารถเลี่ยงความรับผิดชอบในวันพรุ่งนี้โดยเลี่ยงมันวันนี้)
  • You may fool all the people some of the time; you can even fool some of the people all the time; but you can’t fool all of the people all the time. (คุณอาจจะหลอกคนทุกคนได้ในบางเวลา คุณอาจจะหลอกคนบางคนได้ตลอดเวลา แต่คุณไม่สามารถหลอกคนทุกคนได้ตลอดเวลาหรอก)
  • Destroy your enemy by making him your friend. (จงทำลายศัตรูของท่านด้วยการทำให้เขาเป็นมิตร)