อับราฮัม ลินคอล์น

อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

อับราฮัม ลินคอล์น (อังกฤษ: Abraham Lincoln; 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1809 - 15 เมษายน ค.ศ. 1865) ประธานาธิบดีคนที่ 16 แห่งสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐ

ลินคอล์นใน ค.ศ. 1863

คำพูดแก้ไข

  กฎที่แท้จริงในการตัดสินใจว่าจะเลือกรับหรือไม่รับอะไรก็ตาม ไม่ใช่เพียงเพราะว่า "มันไม่ดี" แต่ต้องดูว่า "ส่วนที่ไม่ดี" นั้นมากกว่า "ส่วนที่ดี" หรือเปล่า "จุดที่ดี" หรือ "ไม่ดี" มีกี่จุด กฏนี้ใช้ได้กับทุกอย่าง โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาล ทุกอย่างประกอบด้วยสององค์ประกอบที่แยกกันไม่ออก เพราะฉะนั้นเราก็ต้องชั่งน้ำหนักเอาเอง  
  ข้าพเจ้าเป็นคนเดินช้า แต่ไม่เคยเดินถอยหลัง  
  การเงียบแล้วปล่อยให้ใคร ๆ คิดว่าเราโง่ ดีกว่าเปิดปากแล้วข้อสงสัยกระจ่าง  
  ถ้าข้าพเจ้ามีเวลา 6 ชั่วโมงในการตัดต้นไม้ ข้าพเจ้าจะเอาเวลา 4 ชั่วโมงไว้ลับขวาน  
  เมื่อแน่ใจว่ายืนอยู่ในที่ ๆ ถูก ต้องยืนให้มั่น  
  ถ้าเปรียบคนกับต้นไม้ ชื่อเสียงเหมือนกับรูปลักษณ์ต้นไม้ "เงา" คือสิ่งที่ทำให้เรานึกถึงต้นไม้ แต่ "ต้นไม้" คือ "สิ่งที่แท้จริง"  
  เมื่อข้าพเจ้าทำดี ข้าพเจ้าจะรู้สึกดี เมื่อทำเลว ก็จะรู้สึกไม่ดี นั่นแหละ ศาสนาของข้าพเจ้า  
  เราไม่สามารถเลี่ยงความรับผิดชอบในวันพรุ่งนี้โดยเลี่ยงมันวันนี้  
  คุณอาจจะหลอกคนทุกคนได้ในบางเวลา คุณอาจจะหลอกคนบางคนได้ตลอดเวลา แต่คุณไม่สามารถหลอกคนทุกคนได้ตลอดเวลาหรอก  
  จงทำลายศัตรูของท่านด้วยการทำให้เขาเป็นมิตร  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ