อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

นักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวเยอรมัน

ศ.ดร.อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในศตวรรษที่ 20 ผู้คิดทฤษฎีสัมพัทธภาพอันลือลั่น

Albert Einstein Head.jpg

คำคมที่มีแหล่งที่มาแก้ไข

 • E = mc²
 • กลศาสตร์ควอนตัมนั้นน่าอัศจรรย์ แต่เสียงในหัวใจของฉันบอกว่ามันยังไม่ใช่ความจริง ทฤษฎีบอกอะไรได้มากมาย แต่มันยังไม่พาเราเข้าใกล้ความลับของพระเจ้า ฉันคิดว่า พระเจ้าไม่ได้ทอยลูกเต๋าหรอก
  • จดหมายถึง Max Born เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 1926
 • 1 ชั่วโมงที่ชายหนุ่มนั่งเคียงหญิงสาวผ่านไปไวราวกับ 1 นาที แต่ 1 นาทีที่เขานั่งบนเตาที่ร้อน ผ่านไปราวกับ 1 ชั่วโมง นี่คือสัมพัทธภาพ
  • คำคมจาก Steve Mirsky Scientific American (September 2002). Vol. 287, Iss. 3; pg. 102.
 • Intelligence makes clear to us the interelationship of means and ends. But mere thinking cannot give us a sense of the ultimate and fundamental ends. To make cler these fundamental ends and valuations and to set them fast in the emotional life of the individual, seems to me precisely the most important function which religion has to form in the social like of man.
  • Albert Einstein, Science, Philsophy and Religion : A Symposium, (1941) ch. 13, Published by the Conference on Science, Philosophy and Religion in Their Relation to the Democratic Way of Life, Inc., New York, 1941.
 • เชาว์ปัญญาทำให้เรามีความกระจ่างชัดในเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างกันของวิธีการกับเป้าหมาย แต่ลำพังการคิดหาเหตุผลนั้นมิอาจทำให้เรามีความรู้สึกเกี่ยวกับเป้าหมายพื้นฐานและเป้าหมายสุดท้ายได้ การทำความกระจ่างชัดเกี่ยวกับเป้าหมายพื้นฐานเหล่านี้ และการประเมินค่าก็ดี, ทั้งการทำให้เป้าหมายพื้นฐานเหล่านี้แน่นเหนียวในชีวิตทางอารมย์ความรู้สึกของปัจเจกบุคคลก็ดี สำหรับข้าพเจ้าแล้วดูเหมือนเป็นที่แน่นอนว่าหน้าที่สำคัญที่สุด ซึ่งศาสนาต้องแสดงบทบาทในชีวิตทางสังคมของมนุษย์
  • อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์, วิทยาศาสตร์, ปรัชญา และศาสนา : ประชุมเอกสารัตถ์ (1941) บทที่ 13, พิมพ์เผยแพร่โดยการประชุมว่าด้วยวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนาในความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย, อิงค์., นิวยอร์ค, 1941.

คำคมที่มีชื่อเสียงแก้ไข

 • Equations are more important to me, because politics is for the present, but an equation is something for eternity.
  • สมการมีความสำคัญต่อข้าพเจ้ามากกว่า, เพราะการเมืองเป็นเรื่องสำหรับปัจจุบันกาล, แต่สมการเป็นบางสิ่งบางอย่างสำหรับนิรันดร์กาล
 • Few are those who see with their own eyes and feel with their own hearts.
  • มีไม่กี่คนหรอกที่เห็นด้วยตา และรู้สึกด้วยหัวใจของตนเอง
 • God doesn't play dice with the universe.
  • พระเจ้ามิได้ทรงเล่นลูกเต๋ากับเอกภพเป็นแน่

คำคมที่เป็นที่รู้จักแก้ไข

 • จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ "Imagination is more important than knowledge"
 • การเมืองนั้นแสนสั้น แต่สมการคงอยู่ชั่วนิรันดร์
 • หากข้อเท็จจริงไม่เหมาะกับทฤษฎี, จงเปลี่ยนข้อเท็จจริงนั้นเสีย "If the facts don't fit the theory, Change the facts."
 • อย่าเป็นคนที่มุ่งหวังเพียงความสำเร็จ แต่จงมุ่งหวังความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า
 • ความกลัวความตายเป็นความกลัวที่ไม่มีเหตุผลที่สุดของมนุษย์
 • มีเพียงชีวิตเพื่อผู้อื่นเท่านั้น ที่มีคุณค่าแก่การมีชีวิต
 • ไม่สามารถรักษาสันติได้ด้วยกำลัง หากแต่ด้วยความเข้าใจ
 • ความประสบความสำเร็จในชีวิตเท่ากับ A ดังนั้น A = x + y + z เมื่อ x เท่ากับงาน y เท่ากับเที่ยวเล่น และ z เท่ากับ หุบปากสนิท
 • ข้าพเจ้าไม่อาจทราบได้ว่าสงครามโลกครั้งที่ 3 ใช้อะไรสู้กัน แต่สงครามโลกครั้งที่ 4 จะต่อสู้กันด้วยท่อนไม้และก้อนหิน
 • สิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็คือ อย่าได้หยุดตั้งคำถาม ความกระหายใฝ่เรียนรู้นั้นมีเหตุผลในตัวมันเองที่จะต้องดำรงอยู่ ช่วยไม่ได้เลยที่เราจะรู้สึกครั่นคร้ามเมื่อได้ครุ่นคิดถึงความลึกลับแห่งนิจนิรันดร์ชีวิต และลักษณะอันน่าพิศวงของสัจจะ แค่เพียงได้คิดคำนึงถึงความลึกลับเหล่านี้วันละนิดก็เพียงพอแล้ว จงอย่าได้สูญเสียความกระหายใฝ่รู้อันศักดิ์สิทธิ์นี้