อัลเฟรด รัสเซล วอลเลซ

อัลเฟรด รัสเซล วอลเลซ, โอเอ็ม, เอฟอาร์เอส (8 มกราคม ค.ศ. 1823 – 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1913) เป็นนักธรรมชาติวิทยา นักสำรวจ นักภูมิศาสตร์ นักมานุษยวิทยา และนักชีววิทยาชาวอังกฤษ เขาได้เสนอเกี่ยวกับทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติซึ่งจุดประกายให้ชาลส์ ดาร์วินเผยแพร่ทฤษฎีที่เขาได้พัฒนาและค้นคว้าเร็วกว่าที่เขาตั้งใจไว้ วอลเลซยังได้รับการเรียกขานว่าเป็น "บิดาแห่งชีวภูมิศาสตร์"

คำคมแก้ไข

  • ทุก ๆ สปีชีส์เริ่มดำรงอยู่ร่วมกันทั้งในปริภูมิและเวลาร่วมกับสปีชีส์ที่คล้ายกันอย่างใกล้ชิดที่มีมาก่อน
    • "จากกฎซึ่งกำหนดในหนังสือสปีชีส์ใหม่เบื้องต้น (Introduction of New Species, 1855)"

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข