อัลเฟรโด เจมส์ “อัล” ปาชิโน (25 เมษายน ค.ศ. 1940 — ) เป็นนักแสดงในหนังหลาย ๆ เรื่อง เช่น เดอะก็อดฟาเธอร์ เดอะก็อดฟาเธอร์ ภาค 2 สการ์เฟซ ปล้นกลางแดด เซอร์ปิโก และเรื่องอื่น ๆ อีกหลายเรื่อง

คำคมแก้ไข

  I asked God for a bike but I know god doesn’t work that way so I stole a bike and asked for forgiveness  
ข้าพเจ้าเคยอ้อนวอนขอพระเจ้าถึงจักรยาน แต่ข้าพเจ้ารู้ว่านั่นไม่ใช่วิธีการของพระองค์ ข้าพเจ้าจึงขโมยจักรยานแล้วค่อยวอนขอการอภัย