วาทกรรมแก้ไข

  โครงการอุทยานราชภักดิ์ทุจริตกันอย่างโจ่งแจ้งขนาดนี้ ถ้า ปปช. ยังตรวจสอบไม่เจอ ก็ยุบ ปปช.ไปเถิดครับ  

[1]

  ความเป็นจงใจที่จะสืบทอดอำนาจของคสช.หลังประเมินแล้วพบว่า โอกาสที่พรรคการเมืองที่สนับสนุนคสช.ให้อยู่ในอำนาจต่อไปอาจจะไม่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน แล้วอ้างพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อเลื่อนการเลือกตั้งออกไป และอาจจะนำไปสู่การทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ เพราะประกาศผลการเลือกตั้งไม่ทันตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขของไทย การจะจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไปพร้อมกับการเลือกตั้งก็ถือเป็นภาพที่สวยงาม และการเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชสมบัติก็ควรจะให้ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการเพราะยึดโยงกับประชาชนได้ และ ยิ่งจะทำให้สถานะของสถาบันกษัตริย์ไทยดูสง่างามมากยิ่งขึ้น และจะเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นต่อนานาชาติด้วย และเพื่อสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนที่จะให้ กกต.ยืนยันที่จัดการเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์เหมือนเดิม ตนและเพื่อนพ้องน้องพี่ และเชิญชวนประชาชนทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนการเลือกตั้งมาร่วมกันแสดงออกอย่างสันติที่ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในเวลา 4 โมงเย็นของวันที่ 4 มกราคมนี้  

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ