อาร์คิมิดีส

อาร์คิมิดีสแห่งซีรากูซา(287-212 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นนักคณิตศาสตร์ นักดาราศาสตร์ นักปรัชญา นักฟิสิกส์ และวิศวกรชาวกรีก

Gerhard Thieme Archimedes.jpg

คำคมแก้ไข

  • ยูเรก้า

- ฉันพบแล้ว

  • หาที่ให้ฉันยืนสิ แล้วฉันจะเคลื่อนโลกให้

- เป็นคำกล่าวอันโด่งดังของอาร์คิมิดีสเกี่ยวกับคาน