อาลฟงส์ เดอ ลามาร์ตีน

อาลฟงส์ มารี หลุยส์ เดอ พรา เดอ ลามาร์ตีน เป็นนักเขียน กวี และนักการเมืองชาวฝรั่งเศส มีชื่อเสียงจากบทกวีกึ่งอัตชีวประวัติเรื่อง "Le Lac" ("The Lake") ที่พรรณนาถึงความรักอันแรงกล้าจากมุมมองของบุรุษผู้เป็นทุกข์จากความสูญเสีย

อาลฟงส์ เดอ ลามาร์ตีน

คำคมแก้ไข

  • ความเศร้าทักทอหัวใจสองดวง ให้ใกล้กันมากกว่าที่ความสุขจะทำได้ การมีทุกข์ร่วมกันจึงสร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกว่าความสัมพันธ์ที่เกิดจากสุข