อินทิรา คานธี

อินทิรา ปริยทรศินี คานธี (ฮินดี: इन्दिरा प्रियदर्शिनी गान्धी, Indira Priyadarsini Gandhi, 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2460 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2527) เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีอินเดียที่ดำรงตำแหน่งถึง 3 วาระติดต่อกัน และเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในประเทศอินเดีย

คำคมแก้ไข

  ถ้าคนสองคนที่มีเงินคนละ 1 รูปี เมื่อนำเงินมาแลกกัน

กลับบ้านเขาก็จะมีเงินคนละ 1 รูปี หากคน สองคนที่มีความรู้คนละเรื่อง และนำความรู้มาแลกกัน เมื่อกลับบ้านเขาทั้งสองจะมีความรู้คนละ 2 เรื่องกลับ