อิราวัต อารีกิจ

การกล่าวถึงแก้ไข

ประยุทธ์ จันทร์โอชาแก้ไข

  • ป่านนี้ ไม่รู้ลุงแกจะทราบยัง? ว่าโครงการ บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรค กับ โครงการ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่แกบอกอันนึงของทักษิณ อีกอันผลงานแก จริงๆแล้วมันคืออันเดียวกัน[1]

อ้างอิงแก้ไข