อีริค ฟรอมม์

อีริค  ฟรอมม์ นักจิตวิเคราะห์เชื้อสายเยอรมัน  ภายหลังโอนสัญชาติเป็นอเมริกัน  ได้แนวคิดจาก ฟรอยด์  และคาร์ล  มารกซ์  มาผสมผสานในการเขียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์และพัฒนาการของคนในโครงสร้างทางสังคม

Erich Fromm 1974.jpg

ปรัชญาแก้ไข

  Modern man lives under the illusion that he knows what he wants, while he actually wants what he is supposed to want.  
คนสมัยใหม่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความหลงเชื่อว่า เขารู้ว่าเขาต้องการอะไร, ขณะที่สิ่งที่เขาต้องการจริง ๆ คือ สิ่งที่เขาเชื่อว่าสังคมคาดหมายให้เขาต้องการ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ