อเล็กซานเดอร์ ดาวเนอร์

การให้คำสัมภาษณ์แก้ไข

  • พฤติกรรมที่กองกำลังทหารไทยควํ่ารัฐบาลเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ เรารู้สึกกังวล……

ท่าทีของประเทศสำคัญ ๆในกลุ่มอาเซียนและในทวีปเอเชียต่อการเกิดเหตุการณ์รัฐประหารในไทยยังไม่ค่อยชัดเจน นอกจากความรู้สึกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ยังคงแสดงท่าทียืนยันและ ยึดมั่นในหลักการไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในประเทศของประเทศอื่นใด

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข