การกล่าวถึงแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรแก้ไข

  • ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังประชาชนชาวไทยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ประเทศไทยและโคโซโวเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน เราจึงเสียใจต่อการสูญเสียครั้งนี้[1]

อ้างอิงแก้ไข