เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

คำพูดแก้ไข

  • "..อย่างที่ตัวหนังชื่อว่าห้ามป่วยหรืออะไรเหล่านี้มันคือปัญหาจริงๆ ของคนที่ทำงานฟรีแลนซ์ แต่ถ้าเราอยู่ในระบบที่การจ้างเราลาป่วยได้ มันมีการต่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิเหล่านี้มาจึงมีสวัสดิการที่จะจ่ายให้"