เคธี่ แมคมอร์ริส ร็อดเจอร์ส

การให้คำสัมภาษณ์แก้ไข

  • เรารู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่ง ต่อเหตุการณ์รัฐประหารของไทย ประชาธิปไตยของไทยกำลังอยู่ภาวะถอยหลัง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข