เคนเนธ เอ. กิบสัน

คำคมแก้ไข

  ถ้าลงคนเราจะพยายามเข้าใจซึ่งกันและกันแล้ว เขาก็เข้าใจว่าปัญหาของเขานั้นที่จริงแล้วก็เป็นปัญหาร่วมกันนั้นเอง  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ