เคน คายส์ จูเนียร์

คำคมแก้ไข

  วิธีคิดและความรู้สึก เราจ้องใช้พลังอำนาจแห่งสำนึกร่วมของเขา ขณะเมื่อเราเรียนรู้ที่จะมุ่งความสนใจไปยังสันติภาพและความอยู่ร่วมมกันของมนุษยชาติ  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ