เคล้า โรจนเมธากุล

คติแง่คิด ปรัชญาชีวิตแก้ไข

  ตั้งแต่เด็กรักศิลป์การแสดง ไม่เคลือบแคลงยึดมั่นไม่หวั่นไหว เฝ้าต่อสู้ดิ้นรนจนสูงวัย ยังฝักใฝ่ต่อยอดตลอดมา หวังถ่ายทอดวิชาความสามารถ แต่ผู้ด้อยโอกาสได้ศึกษา จิตใจอยู่ในธรรมพระสัมมา มีเมตตาแผ่เผื่อเพื่อเยาวชน ไม่เคยคิดอามิสและสินจ้าง จะได้บ้างก็แต่คุณบุญกุศล หวังให้ศิลป์ได้อยู่คู่ปวงชน ถึงตัวตนจะตายสบายใจ

 
นายเคล้า โรจนเมธากุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-หนังตะลุง) พุทธศักราช ๒๕๕๓

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ