เค ปัญญาสาระ

คำคมแก้ไข

  การเมืองได้ฝังรากโคนไว้ครอบคลุมกิจกรรมทุก ๆ จุดของมนุษย์ อันเกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่ดีของส่วนรวม  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ