เจนนิเฟอร์ คิ้ม

คำพูดแก้ไข

  • "แม้ท่านจะจากพวกเราไปแล้ว.....แต่ทุกครั้งที่ฉันพบเจอกับปัญหา...ฉันได้น้อมนำคำสอนของท่านมาใช้....ทุกครั้งที่ได้ขับรถขึ้นสะพานภูมิพลไปบ้านแม่ได้อย่างทันใจและประหยัดเวลา...ฉันได้ใช้สะพานที่ท่านได้สร้างไว้ให้ทุกคนด้วยเงินของท่านเอง... ทุกครั้งที่ป่วยไข้ฉันก็ไปคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนาบ้าง...ศิริราชบ้าง...นั่นก็ร.พ.ที่ท่านสร้างไว้ให้ทุกคนได้ใช้...ยังมีโครงการอีกมากมายที่เอื้ออำนวยต่อชีวิตของพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้...วันที่ท่านไม่อยู่แล้ว  แต่ท่านยังอยู่ในจิตใจของฉันเสมอ ...จนวันตาย ความดีของท่านแม้แต่ "คนตาบอด" ก็ยังมองเห็นและได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น.... มีแต่คนใจบอดเท่านั้นที่จะมองไม่เห็นความดีของท่าน......มันผู้นั้นก็จะได้รับผลกรรมของมันเอง!! อำนาจอาจเปลี่ยนมือ...ตำแหน่งอาจเปลี่ยนคน...ยุคสมัยอาจเปลี่ยนไป...แต่ความจงรักภักดีของฉันจะอยู่ที่ ร.9 ตลอดไปไม่ยอมเปลี่ยน...."

อ้างอิงแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ