เจน จิราวัตร

คำคมแก้ไข

  ตราบใดที่สังคมไทยยังถูกครอบงำโดยอิทธิพลของเผด็จการ การผูกขาดทุกรูปแบบประชาชนย่อมจะต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มา ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชน มาจากประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ