เจมส์ เรสตัน

คำพูดแก้ไข

  • "พื้นฐานเบื้องต้นของการเมือง คือ การมีความเห็นเหมือนเสียงส่วนใหญ่"