เจริญ มาลาโรจน์

คติแง่คิด ปรัชญาชีวิตแก้ไข

  เรียบ ๆ ง่าย ๆ เป็นอยู่ตามวิถี

 
เจริญ มาลาโรจน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๖

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ