เจษฎาภรณ์ ผลดี

เจษฎาภรณ์ ผลดี เกิดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1977 มีน้องชาย 2 คน โดยน้องชายคนรองเป็นนักแสดงเช่นเดียวกันคือ พิเชษฐ์ไชย ผลดี หรือ "ตั้น" เจษฎาภรณ์จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนโยธินบูรณะ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 2014 ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คำคมแก้ไข

  • ผู้ที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เก่ง แต่ต้องอึดด้วย!! ชัยชนะ เป็นของคนที่ อืดที่สุด
  • คำว่าพอเพียง คือการรู้จักใช้ รู้จักพอ ทำตามกำลังที่มี ไม่เบียดเบียนใคร มีเงินพันบาท ถ้ามองว่าน้อย เราจะคิดว่ายังจน แต่ถ้ารู้สึกว่ามาก เราก็จะพอ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ