นายเจษฎ์ โทณวนิก  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

คำคม แก้ไข

  • เนื่องจากการกระทำของคณะปฏิรูปการปกครองฯ เป็นการยึดอำนาจ [ที่] ไม่ใช้ความรุนแรง รวมถึงมีการนำความขึ้นกราบบังคมทูล ถึงสถานการณ์ของประเทศ อีกทั้งประกาศว่าไม่ประสงค์ที่จะเข้ามาบริหารเอง แต่รีบดำเนินการโดยให้มีรัฐบาลโดยเร็ว จึงขอให้ประชาชนทุกคนอยู่ในความสงบ และสามารถทำงานได้ตามปกติ[1]
  • "ถ้าการแบ่งขั้วทางความคิดยังคงอยู่ ไม่ว่าจะ 2 3 5 หรือ 10 ปี ปัญหาจะยังอยู่ อย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้เรื่องชนชั้นนำ ถ้าคุณเกิดมาเป็นชนชั้นนำ และคงเป็นชนชั้นนำต่อไปก็ไม่มีปัญหา แต่ปัญหาในไทยคือ คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นชนชั้นนำพยายามที่จะเป็นให้ได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคอร์รัปชั่น เพราะถ้าคุณไม่ทุจริตไม่มีทางที่คุณจะกลายเป็นชนชั้นนำได้"

อ้างอิง แก้ไข