เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

คำพูดแก้ไข

  • เลือกความสงบ จบที่ลุงตู่ คำประกาศใหม่ของพรรคพลังประชารัฐ หมายความว่าถ้าไม่จบที่ลุงตู่ก็ไม่เลือกความสงบ 1 คะแนนของท่าน อย่าเลือกโดยจำนนกับความกลัวในอดีต ที่ถูกนำมาใช้หลอกหลอนจนต้องให้ 1 คะแนนนั้น แทน "ค่าคุ้มครอง

อ้างอิงแก้ไข