เฉลิม ม่วงแพรศรี

คติแง่คิด ปรัชญาชีวิตแก้ไข

  ดนตรีไทย นาฎศิลป์ สถาปัตย์ฯ วรรณคดี กวีศิลป์ สิยืนยง คือสมบัติ ส่องไทย ให้สูงส่ง ขอไทยจง ธำรงรักษ์ ไม่ลบเลือน[1]

 
เฉลิม ม่วงแพรศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)พุทธศักราช 2556

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • 123 ชีวิต ปรัญชา ศิลปินแห่งชาติ. (พิมพ์ครั้งที่ 2) กรุงเทพฯ ISBN 9786765432832.
วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ
  1. 123 ชีวิต ปรัญชา ศิลปินแห่งชาติ. 2559: 25