เชลง กัทลีรดะพันธุ์

คำคมแก้ไข

  เสรีภาพของหนังสือพิมพ์นั้นที่แท้ก็คือเสรีภาพของประชาชนนั่นเอง  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข