คำคมแก้ไข

  ผู้ที่ตกใจต่อการใช้อำนาจอธิปไตยของเรา การกระทำต่าง ๆ อย่างเสรีของเรา รวมทั้งการที่เราประณามการรุกรานสิทธิ์พื้นฐานของมนุษย์นั้น ก็คงเป็นเพียงคนที่ไม่ได้ตระหนักถึงสภาพที่โหดร้ายและอันตราย  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ