คำคมแก้ไข

  ความธรรมดาของตราชูย่อมจะต้องเที่ยงตรงอยู่เสมอ  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ