เซอร์ วินสตัน เซอร์ชิลล์

คำคมแก้ไข

  เนื่องจากนักการเมืองไม่เคยเชื่อสิ่งที่ตนพูดเลย เขาจึงประหลาดใจมากที่เมื่อคนอื่นเชื่อเขา  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข