เดอะเดลีเทลิกราฟ

การให้คำสัมภาษณ์เรื่องรัฐประหารวันที่ 19 กันยายน 2549แก้ไข

  • เศรษฐีคนนี้ได้กลายเป็นคนที่โอหังอวดดีอย่างอันตราย ซึ่งให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อคนยากไร้ หลังเข้าดำรงตำแหน่งการเมือง โดยมีนักการเมืองหลายคนที่เข้ามาดำรงตำแหน่งจากการเลือกตั้งจากประชาชน ถ้าอยากไล่เขาออกจากตำแหน่ง ต้องโดยวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง ไม่ใช่ใช้คำสั่งของทหาร